’t Lokaal

Client: 'T LOKAAL
Website: tlokaal.nl
Services: brand identity, logo design, huisstijl ontwerp, folders

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld-Molletjesveer. In ’t Lokaal werken ondernemers, overheid, onderwijs en zorg samen om de WOZ ( in dit geval staat dat voor Werk, Opleiding & Zorg)-waarde te verhogen van Noorderveld-Molletjesveer.

IDV werd gevraagd om de naam te bedenken en het logo te ontwerpen. Na enkele brainstormsessies was de naam een feit. Compleet met de pay-off ‘We doen ’t Lokaal’. Vervolgens hebben we een logo ontwikkeld, waarin hart, hoofd en plek verenigd zijn. Verder hebben we de huisstijl ontwikkeld, iconen ontworpen en meegedacht over de website.